לוח צלצולים

בית הספר מורשת – משה לוח צלצולים

צלצול כניסה לכיתות להנחת ילקוטים     7:30

תחילת תפילה לילדי כיתות ה' ו'                 7:40

תחילת לימודים                                      8:00

שיעור ראשון                                  8:55 – 8:00 

שיעור שני                                       9:40 – 8:55    

הפסקת אוכל                                 9:55 – 9:40    

הפסקה                                          10:15- 9:55               

שיעור שלישי                                  11:00- 10:15    

שיעור רביעי                                   11:45- 11:00    

הפסקה                                          12:00- 11:45    

שיעור חמישי                                 12:45- 12:00    

שיעור שישי                                    13:30- 12:45    

שיעור שביעי                                  14:15 – 13:30 

סיום לימודים בימי שישי בשעה   11:45

          נא להקפיד על כניסה ויציאה בזמן