יום הולדת בית ספרי

בכל חודש דינה היועצת, חוגגת לילדי החודש יום הולדת עברי חגיגי בית ספרי.

יום הולדת תשרי חשוון