מרחב אנגלית- למידה אטרקטיבית ושיתופית

בכל שבוע בששעורי אנגלית עובדים ולומדים אנגלית במרחב האנגלית המשודרג והמחודש של בה"ס " מורשת משה"מרחב אנגלית- למידה משמעותית