מורשתון- יצא לאור עיתון ביה"ס מורשת משה לערכים ומדעים

בסיעתא דשמיא יצא עיתון " מורשתון" של ביהס מורשת משה, קראו בהנאה!

מורשת משה רג- עיתון מחצית תשעח_PRINT