אמירת סליחות

תלמידי כיתות ד-ו התאספו בערב בבהס לאמירת סליחות עם שירה וריקודים.

סליחות